Zamknięty Temat
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9

wrzuca mi maile z rodzinko do spamu

 1. #1
  sagapo
  Super Moderator

  wrzuca mi maile z rodzinko do spamu

  Advertisement  Jak w tytule. Klikam że to nie spam, odnowiłam subskrypcję i lipa. A jak wchodzę w pomoc to wyświetla mi się cos takiego:

  Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych

  Otrzymaliśmy zapytania od nadawców wiadomości zbiorczych, którzy chcieli uzyskać więcej informacji o sprawdzonych procedurach gwarantujących dostarczanie poczty użytkownikom Gmaila. Gmail klasyfikuje wiadomości przychodzące w następujący sposób:

  Spam i nie spam: wiadomości będące spamem trafiają do folderu spamu, a te, które nim nie są – do Odebranych.
  Kategorie e-maili: większość użytkowników korzysta z domyślnej wersji Odebranych w Gmailu, która klasyfikuje wiadomości niebędące spamem w kategoriach: Główne, Społeczności, Oferty, Powiadomienia i Fora. Kategorie Główne, Społeczności i Oferty są domyślnie włączone, ale użytkownicy mogą włączyć wszystkie pięć lub wyłączyć każdą z nich. W kategorii Główne znajdują się wiadomości wymieniane między użytkownikami oraz te, których kategorie nie są aktualnie włączone.
  To, jak klasyfikowane są e-maile zależy w dużym stopniu od raportów przesyłanych przez użytkowników. Użytkownicy Gmaila mogą oznaczać wiadomości jako spam i odznaczać je, a także przenosić wiadomości niebędące spamem między kartami skrzynki odbiorczej. W obu przypadkach Gmail analizuje zmiany w klasyfikacji wiadomości dokonane przez użytkownika i z czasem automatycznie dostosowuje klasyfikację do jego preferencji.

  Skorzystaj z poniższych wytycznych, aby wiadomości były klasyfikowane zgodnie z oczekiwaniami, a korzystanie z poczty satysfakcjonujące.

  Klasyfikacja Odebranych

  Kategorie w Odebranych
  Klasyfikacja spamu

  Uwierzytelnianie i identyfikacja
  Subskrypcja
  Anulowanie subskrypcji
  Formatowanie
  Dostarczanie
  Nadawcy będący podmiotami trzecimi
  Programy marketingowe podmiotów stowarzyszonych

  Szukasz innego artykułu?
  Jeśli podczas wysyłania e-maila do grupy Google Apps otrzymałeś komunikat o błędzie, kliknij tutaj.
  Chcesz po prostu wysłać e-maila do znajomego lub partnera biznesowego? Kliknij tutaj, by uzyskać dalszą pomoc.

  Kategorie w Odebranych
  Kategorie w Odebranych w Gmailu pozwalają użytkownikom organizować i w większym stopniu kontrolować skrzynkę odbiorczą przez klasyfikację poczty w kategoriach i umieszczanie wiadomości z tych kategorii na kartach.

  Użytkownicy mogą przypisać do danej kategorii określone wiadomości lub nadawców, a także włączać i wyłączać każdą z kategorii. Wiadomości oznaczone gwiazdką trafiają do kategorii Główne. Gmail analizuje zmiany w klasyfikacji wiadomości wprowadzone przez użytkownika i z czasem automatycznie dostosowuje klasyfikację do jego preferencji.

  Oto, w jaki sposób możesz pomóc Gmailowi umieszczać wiadomości w odpowiednich kategoriach:

  Wysyłaj wiadomości należące do różnych kategorii (np. oferty, wiadomości skierowane do użytkownika, powiadomienia z portali społecznościowych) z różnych adresów nadawcy i staraj się korzystać z tych samych adresów przez cały czas.
  Unikaj łączenia treści z różnych kategorii w jednej wiadomości. Na przykład zamieszczenie oferty w wiadomości skierowanej do użytkownika sprawi, że system sklasyfikuje wiadomość jako ofertę.

  Uwierzytelnianie i identyfikacja
  Aby upewnić się, że Gmail będzie mógł Cię zidentyfikować:

  Do wysyłania poczty zbiorczej używaj tego samego adresu IP.
  Pamiętaj o zastosowaniu prawidłowych rekordów PTR, kierujących do Twojej domeny, dla tych adresów IP, z których wysyłasz pocztę.
  W nagłówku „From:” każdej wysyłanej wiadomości zbiorczej umieszczaj ten sam adres.
  Polecamy również te czynności:

  Zarejestruj wiadomości na DKIM. Nie uwierzytelniamy wiadomości zarejestrowanych za pomocą kluczy mających mniej niż 1024 bity.
  Opublikuj rekord SPF.
  Opublikuj politykę DMARC.
  Więcej informacji o uwierzytelnianiu poczty e-mail.

  Dodatkowe wytyczne dla protokołu IPv6

  Adres IP nadawcy musi mieć rekord PTR (czyli odwrotną translację adresów DNS IP nadawcy) i powinien zgadzać się z adresem IP uzyskanym przez rozwiązanie przez DNS nazwy hosta podanej w rekordzie PTR. W przeciwnym razie wiadomość zostanie oznaczona jako spam lub może zostać odrzucona.
  Domena nadawcy powinna przejść test SPF lub DKIM. W przeciwnym razie wiadomość może zostać oznaczona jako spam.

  Subskrypcja
  Każdy użytkownik na Twojej liście dystrybucyjnej powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Ciebie wiadomości na jeden z następujących sposobów:

  Za pośrednictwem poczty e-mail, prosząc o wpisanie na listę adresową.
  Poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu internetowym lub programie.
  Zalecamy także zweryfikowanie każdego z adresów e-mail przed umieszczeniem go na liście adresowej.

  Następujące metody zbierania adresów nie są uznawane za wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości i nie są zalecane:

  Korzystanie z listy adresów e-mail zakupionych od podmiotów trzecich.
  Umieszczenie w formularzu internetowym lub programie pola wyboru, które powoduje domyślne wyrażenie zgody na subskrypcję przez wszystkich użytkowników (co wymaga od użytkowników wycofania zgody na otrzymywanie poczty).

  Cofanie subskrypcji
  Użytkownik musi mieć możliwość anulowania swojej subskrypcji listy adresowej na jeden z następujących sposobów:

  Widoczny link w treści e-maila prowadzący użytkownika do strony potwierdzającej anulowanie subskrypcji (od użytkownika nie powinno się wymagać wprowadzania jakichkolwiek danych poza samym potwierdzeniem).
  Udzielenie odpowiedzi na Twojego e-maila z żądaniem anulowania subskrypcji.
  Gmail może pomóc użytkownikom w automatycznym anulowaniu subskrypcji Twoich e-maili, więc zdecydowanie zalecamy wykonanie następującej czynności:

  Dołącz nagłówek List-Unsubscribe prowadzący do adresu e-mail lub URL pozwalającego użytkownikowi na łatwe cofnięcie subskrypcji przyszłych wiadomości (uwaga: nie można tego traktować jako zastępczej metody anulowania subskrypcji).
  Aby zwiększyć pewność, że wiadomości nie są oznaczane jako spam, zalecamy także następujące czynności:

  Automatycznie anuluj subskrypcje tych użytkowników, z których adresów odrzuconych zostało wiele wiadomości.
  Okresowo wysyłaj do użytkowników wiadomości z prośbą o potwierdzenie.
  Umieszczaj w nich wszystkie listy adresowe, na które konkretny użytkownik jest zapisany, i zaoferuj możliwość cofnięcia subskrypcji tych z nich, którymi nie jest już zainteresowany.
  Możliwe, że użytkownicy przekazują dalej pocztę z innych kont, dlatego zalecamy:

  Wyraźnie wskazuj adres e-mail subskrybujący listę.
  Udostępnij metodę anulowania subskrypcji listy adresowej za pośrednictwem adresu URL (jest to przydatne, gdy menedżer listy adresowej nie potrafi wskazać użytkownika anulującego subskrypcję na podstawie adresu zwrotnego „Reply-to:”).

  Format
  Wszystkie wiadomości muszą zostać sformatowane zgodnie z RFC 5322, a w przypadku używania HTML, ze standardami HTML.
  Wiadomości muszą mieć prawidłowe pole nagłówka „Message-ID:”.
  W wiadomościach należy zaznaczać, że jest to poczta zbiorcza, używając pola nagłówka „Precedence: bulk”.
  Próby ukrycia prawdziwego nadawcy wiadomości lub prawdziwej strony docelowej dowolnych linków internetowych w wiadomości mogą spowodować, że wiadomość nie zostanie dostarczona.
  Temat każdej wiadomości powinien być adekwatny do jej treści i nie powinien być mylący.
  Domena uwierzytelniania, domena Od koperty, domena Od ładunku, domena odpowiedzi oraz domena nadawcy nie powinny naruszać bardzo restrykcyjnych wytycznych Profilu zabezpieczeń Unicode dla międzynarodowych nazw domenowych.

  Dostarczanie
  Gmail robi wszystko, aby dostarczyć wiarygodne wiadomości do skrzynek odbiorczych użytkowników, może jednak się zdarzyć, że część takich wiadomości zostanie oznaczona jako spam. Gmail nie akceptuje żądań umieszczenia na „białych listach” pochodzących od nadawców poczty zbiorczej i nie gwarantujemy, że wszystkie Twoje wiadomości przejdą pomyślnie przez nasze filtry spamu. Aby zapewnić, że nasi użytkownicy otrzymują całą pożądaną pocztę, dajemy im możliwość przesłania nam informacji o wiadomościach oznaczonych jako spam: użytkownicy mają możliwość kliknięcia przycisku „Nie spam” dla każdej wiadomości oznaczonej przez nasze filtry spamu. Z uwagą śledzimy zgłoszenia użytkowników i usuwamy wszelkie problemy, aby korzystanie z naszej usługi było jak najbardziej komfortowe. Dopóki nasi użytkownicy nie zaczną uważać Twojej poczty za spam, nie powinno być żadnych kłopotów z doręczaniem jej do skrzynek odbiorczych.

  Istnieją dwa ważne czynniki, które w normalnych warunkach zwiększają pewność dostarczenia wiadomości do skrzynek odbiorczych użytkowników Gmaila:

  Adres nadawcy znajduje się na liście kontaktów użytkownika.
  Użytkownik klika przycisk „To nie jest spam”, aby poinformować Gmaila, że wiadomości pochodzące z danego adresu są pożądane.
  Jeśli wysyłasz zarówno pocztę promocyjną, jak i pocztę biznesową związaną z Twoją organizacją, zalecamy możliwie najdokładniejsze rozdzielenie od siebie takiej poczty. Możesz to zrobić przez:

  Korzystanie z oddzielnych adresów e-mail do wysyłania różnych typów poczty.
  Wysyłanie różnych typów poczty z odrębnych domen i/lub adresów IP.
  Postępowanie zgodnie z tymi poradami zwiększa prawdopodobieństwo dostarczenia do skrzynki odbiorczej użytkownika ważnej poczty biznesowej. Nasze wskazówki mają na celu uwiarygodnienie Twoich działań w systemie Gmail, co skutkuje niezakłóconym dostarczaniem poczty do skrzynek odbiorczych Gmaila.


  Nadawcy będący podmiotami trzecimi
  Jeśli inni korzystają z Twojej usługi do wysyłania poczty (przykład: usługodawca internetowy), ponosisz odpowiedzialność za monitorowanie zachowania swoich użytkowników i/lub klientów.

  Musisz udostępnić swoim użytkownikom i/lub klientom adres do zgłaszania nadużyć (np. naduzycia@twojadomena.com).
  W swoim rekordzie WHOIS i w witrynie abuse.net musisz udostępnić swoje aktualne informacje kontaktowe.
  Musisz szybko pozbawiać dostępu do swojej usługi wszystkich użytkowników i/lub klientów, którzy używają jej do rozsyłania spamu.

  Programy marketingowe podmiotów stowarzyszonych
  Programy marketingowe podmiotów stowarzyszonych polegają na uiszczaniu wynagrodzenia wobec podmiotów trzecich za skierowanie odwiedzających do Twojej witryny. Niestety, takie programy są atrakcyjne dla szczególnie aktywnych spamerów i mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Pamiętaj:

  Jeśli Twoja marka zostanie skojarzona z marketingowym spamem podmiotu trzeciego, będzie to mogło mieć wpływ na pocztę wysyłaną przez Ciebie i inne Twoje podmioty stowarzyszone.
  Twoim obowiązkiem jest monitorowanie podmiotów stowarzyszonych i zerwanie współpracy z tymi, które wysyłają spam.

  Jeśli wysyłasz pocztę zgodnie z naszymi wskazówkami, a Gmail nadal oznacza Twoje wiadomości jako spam, wypróbuj inne sposoby rozwiązywania problemów.
 2. #2
  mario1973
  Administrator
  Czy od dawna masz taki problem ? Cały czas tak to objawia się jak napisałaś ?


 3. #3
  sagapo
  Super Moderator
  niestety cały czas od jakiegoś miesiąca, może ciut krócej


 4. #4
  mario1973
  Administrator
  Wstępnie przejrzałem kilka spraw i jest wszystko OK. Na moją skrzynkę, także w Gmail otrzymałem powiadomienie o Twoim poście i nie wpadło do spamu.

  Ponadto zerknij co jest w tej cytowanej przez Ciebie treści :
  "Aby zapewnić, że nasi użytkownicy otrzymują całą pożądaną pocztę, dajemy im możliwość przesłania nam informacji o wiadomościach oznaczonych jako spam: użytkownicy mają możliwość kliknięcia przycisku „Nie spam” dla każdej wiadomości oznaczonej przez nasze filtry spamu."

  Czyli jak coś oznaczysz, że nie jest spamem, to musi przestać wpadać do spamu - przynajmniej teoretycznie. Oznacz tak jeszcze kilka wiadomości i daj znać.
  Jutro zrobię jeszcze inne testy.


 5. #5
  sagapo
  Super Moderator
  ja wchodzę w spam i każdą wiadomość klikam - to nie jest spam.
  po kilka razy dziennie


 6. #6
  mario1973
  Administrator
  Dziś dokonałem jeszcze kilka drobnych poprawek, żeby Googiel bardziej przyjaźniej patrzał na maile. Daj znać za dwa, trzy dni, czy dalej jest problem.


 7. #7
  sagapo
  Super Moderator
  OK


 8. #8
  sagapo
  Super Moderator
  działa, dziękuje

  zamykam


 9. #9
  mario1973
  Administrator
  Ja również dziękuję


Zamknięty Temat