+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5

Działalność gospodarcza KROK PO KROKU

 1. #1
  lunarsa
  Znawca Forum

  Arrow Działalność gospodarcza KROK PO KROKU

  Advertisement  Jak rozpocząć działalność gospodarczą

  To pytanie zadaje sobie obecnie wiele osób. Bezrobocie w Polsce od paru lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Stopa bezrobocia to cały czas ok. 20% co oznacza, że co piąty Polak jest bez pracy. Właśnie dobra praca to marzenie bardzo wielu Polaków codziennie przeglądających oferty pracy w prasie i Internecie. Alternatywą dla szukania pracy jest otworzenie własnej firmy.

  Najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza. Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


  Niższy ZUS - łatwiejszy start

  Z dniem 24 sierpnia 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby, rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005r., mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a nie jak pozostali od 60% wynagrodzenia przeciętnego.

  Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  * rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
  * w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  * nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Właśnie wysokie składki ZUS były dla wielu osób przeszkodą w rozpoczęciu działalności gospodarczej, obecnie po wejściu w życie ww. ustawy ten problem znika, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby osób decydujących się na jej rozpoczęcie.
  Obniżenie skłądek na ZUS następuje na okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po tym okresie płatnik ma obowiązek płacić skłądki w standardowej wysokości.


  DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA KROK PO KROKU


  KROK 1
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


  Art. 14 "Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej” mówi, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

  Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł. Osoby o statusie osoby bezrobotnej nie ponoszą opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

  Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  imię i nazwisko przedsiębiorcy
  nazwę firmy
  numer ewidencyjny PESEL
  miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
  określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), ( PKD
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się)
  datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
  miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

  Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


  KROK 2
  REGON


  W drugim kroku przedsiębiorca musi uzyskać wpis do REGON.
  Uczynić to można na dwa sposoby:

  1. złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wyłać pocztą, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  2. złożyć wypełniony formularz w urzędzie gminy lub urzędzie miasta wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji, możliwość taka istnieje od 1 stycznia 2004r.

  Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 (
  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się) i nosi nazwę:
  Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem, uzyskanie wpisu do REGON jest bezpłatne, wraz z wpisem przedsiębiorca uzyskuje swój unikalny numer REGON, czas oczekiwania na wpis to nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym niewątpliwie szbyszym sposobem uzyskania wpisu jest załatwienie sprawy osobiście a nie przez urząd gminy, który wysyła wypełniony formularz pocztą do urzędu statystycznego.

  KROK 3
  Firmowe konto bankowe


  Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest otworzenie firmowego konta bankowego.

  Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

  * zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  * zaświadczenie o REGON firmy
  * zaświadczenie o NIP
  * Niekiedy wymagane jest też posiadanie firmowej pieczątki, na pieczątce powinna znaleźć sie: nazwa firmy, adres firmy, NIP, REGON.
  * Niekiedy zdarza się, że przedsiębiorca nie ma jeszcze przyznanego numeru NIP, wtedy do banku należy donieść zaświadczenie o przyznaniu numeru NIP.
  * Jeśli przedsiębiorca będzie prowadził jednoosobową działalnośc gospodarczą oraz posiada już prywatny NIP, ten sam numer będzie mu przyszługiwał jako firmie.

  KROK 4
  Urząd skarbowy


  W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym. W urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi wybrać formę rozliczeń opodatkowania:
  Karta podatkowa
  Podatek liniowy
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  Pełna księgowość
  oraz podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT.

  Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 152 zł.

  Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 a ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy.

  KROK 5
  Zgłoszenie do ubezpieczeń


  Ostatni V krok to wizyta w ZUS-ie. Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS-ie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą to kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON oraz oryginały tychże dokumentów do wglądu. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne.

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

  emerytalnemu
  rentowym
  wypadkowemu

  Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.  Obowiazujące prawo o działalności gospodarczej, ustawy do pobrania

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się
  Przydatne linki i artykuły:

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się - broszura informacyjna  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 21:21

 2. #2
  gobaj
  Częsty User
  Polecam się
  Ja w maju ubiegłego roku otworzyłam w Łodzi sklepik zoologiczny


 3. #3
  ela677
  Nowicjusz

  Działalność gospodarcza

  Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i z KPiR radzę sobie sama. Za to wspomagam się programem do fakturowania: afaktury.pl . Bardzo prosty, a niesamowicie ułatwia życie. Ma wszystkie potrzebne funkcje, od wystawienia faktury, przez tłumaczenie, monitoring aż po windykację.


 4. #4
  kafka
  Nowicjusz
  Ja mam księgowość w tax care. Płacę niewiele, a nie mam tych wszystkich papierów na głowie. Sama bym się bała brać taką odpowiedzialność. No i programy do faktur też się martwić nie muszę, bo wystawiam je w ich programie, bardzo fajnym i intuicyjnym, nawet z bankiem można go połączyć.


 5. #5
  basia.slonce90
  Banned
  Też otworzyłam działalność gospodarczą i zdecydowałam się na zlecenie mojej księgowości biuru. Barbara Kulesz jest świetną księgową z Gdańska. Polecam
  KPiR – skomplikowany dla mnie dokument, chociaż wiem, że wiele osób samodzielnie prowadzi księgowość. Też tak by, chciała

  Z własnego doświadczenia.


+ Odpowiedz na ten temat

Podobne wątki

Tagi dla tego tematu