Uprzejmie proszę o interpretację wyników badań.

Czas upłynnienia: 20 <60
pH: 7.7
Ruchliwość 50 >50
ogólnie w tym: ruch szybka linearna 10 >25
Wolna linearna z nielinearną 30
Brak ruchliwości postępowej 10
Brak ruchu w ogóle 50 <50
Żywotność 60 >50
Aglutynacja- (+,++,+++) - -
Ilość plemników: 230 000 000
Ogólna liczba plemników w ejakulacie 506 000 000

UWAGI:Asthenozoospermia(obniżony odsetek plemników o prawidłowej ruchliwości)

Plemniki z prawidłową główką: 18 [%]
Plemniki duże: 4 [%]
Plemniki małe 3[%]
Plemniki Stożkowate 6[%]
Plemniki Gruszkowate 67[%]
Plemniki Okrągłe 2[%]
Plemniki Amorficzne 1[%]
Rozdwojone -1 %

UWAGI: Teratozoospermia(obniżony odsetek plemników o całkowicie prawidłowej morfologii )

Ogólny odsetek prawidłowych plemników 7 [%] norma>15 %
Hipoosmatyczny wynik Hos-testu 71,2%


Dziękuje za pomoc