Proteus - to urzęsiona, Gram (-) bakteria. Występuje powszechnie w środowisku, u człowieka jest składnikiem flory fizjologicznej układu pokarmowego. Najczęściej powoduje zakażenia układu moczowego.

Czynniki wirulencji
Dzięki rzęskom bakteria może stosunkowo szybko się przemieszczać, co sprzyja szerzeniu się zakażenia. Wytwarza proteazy oraz ureazę, która odpowiada za podwyższenie pH moczu.

Zakażenie
Bakteria może powodować zakażenia różnych miejsc, jednak najczęściej infekcja dotyczy układu moczowego. Czynnikiem sprzyjającym jest cewnikowanie, zwłaszcza przez dłuższy okres czasu. Dzięki wytwarzaniu ureazy wydzielany jest amoniak, który podwyższa pH moczu, a co za tym idzie zmniejsza się rozpuszczalność soli wapnia, wskutek czego tworzą się warunki sprzyjające odkładaniu się kamieni nerkowych. Antybiotyki mają ograniczoną zdolność penetracji do tych miejsc, dlatego bardzo częste są nawroty zakażenia.
Bakteria może rzadko powodować również sepsę (zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością) oraz zapalenie opon mózgowych.

W wyniku zmiany mikroflory w układzie pokarmowym pod wpływem niewłaściwego pożywienia lub leków np. antybiotyków, równowaga pomiędzy korzystnymi dla zdrowia formami bakterii, a szkodliwymi, zostaje zaburzona. Leki chemiczne i złe pożywienie sprzyjają gromadzeniu się chorobotwórczej flory i wiele bakterii namnaża się zbyt agresywnie, zmieniając swoją formę na chorobotwórczą.
Może dojść do nieżytu żołądka i jelit lub stanu zapalnego układu moczowo-płciowego. Najczęściej stan zapalny i zakażenie bakterią Proteus dotyczy włanie układu moczowo-płciowego.

U zdrowego człowieka, pałeczki Proteus stanowią symbiotyczna naturalną florę jelitowa, której równowaga świadczy o zdrowiu.

Leczenie
Proteus mirabilis jest zwykle podatne na większość antybiotyków z wyjątkiem tetracykliny, jednak 10% -20% z P. mirabilis szczepów są odporne na cefalosporyny pierwszej generacji i ampicillins.

Gatunki
• Proteus vulgaris
• Proteus mirabilis
• Proteus penneri

zrodlo:
Proteus (bakteria)
Proteus mirabilis - Wikipedia, the free encyclopedia
Słownik nowych zagadnień w medycynie i żywieniu