+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Spis lektur

 1. #1
  gobaj
  Częsty User

  Arrow Spis lektur

  Advertisement  Kotowska K. – Wieża z klocków. Media Rodzina Poznań 2001

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Kotowska K. – Jeż, Egmont 2001

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Grycman M. – Dom Malowany, Edition2000

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Grycman M. - Dom na nowo malowany, Edition 2000

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Eichelberger W. – Jak wychować szczęśliwe dzieci, Warszawa 1995

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Eichelberger, W. – O co pytają dzieci? , ISKRY Warszawa: (1999).

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się


  Andrzejewski M.(1997). Domy na piasku. Rzecz o sieroctwie i domach dziecka. Wydawnictwo. Poznań: „W drodze”.

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

  Dorris M.(1996). Zerwana Więź. Gdańsk: GWP.

  Jurczenko-Topolska: Bociany przylatują zimą, Historia i Życie 2005

  Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się


  ADOPCJA I RODZINA ZASTĘPCZA

  Książki

  1.Adopcja /Maria Kolankiewicz. W: Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki /pod red. Marii Kolankiewicz. – Warszawa 1998 s. 221-258
  2.Adopcja i przyjmowanie na wychowanie dzieci rodziców umysłowo upośledzonych. W: Clarke A.M., Clarke A.D.B.: Upośledzenie umysłowe. Warszawa 1971 s. 483-498
  3.Andrzejewski Marek Prawna ochrona rodziny. – Warszawa 1999. – s. 72-83
  4.Badora S.: Rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze W: System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie /pod red. S. Badory i D. Marzec. – Kraków 2002 s. 123-166
  5.Dobrzyński A.
  W kręgu prawa rodzinnego. Warszawa 1979 s. 143-145
  6.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 /red. Ewa Różycka. – Warszawa 2003 s. 29-37
  7.Krupiński A
  Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. Warszawa 1990 s. 140-144
  8.Łopatkowa Maria
  Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1976 s. 206-215
  9.Święcicka H
  Dom wreszcie własny: problemy dziecka samotnego. Warszawa 1970 s. 24-34
  10.Winiarz J
  Prawo rodzinne. Wyd. 2. Warszawa 1977 s. 256-259
  11.Ziemska Maria
  Postawy rodzicielskie. Wyd. 2 popr. Warszawa 1973 s. 145-164
  12.Ziętek K.: Funkcjonowanie adopcyjnych i biologicznych rodzin zgłaszanych do Poradni Wychowawczo – Zawodowych woj. stołecznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji matka – dziecko. W: Materiały do nauczania psychologii. Seria II t. 11 /pod red. L. Wołoszynowej. Warszawa s. 183-227
  13.Ziętek K.: Psychologiczne problemy adopcji. W: Stosowana psychologia wychowawcza /pod red. A. Guryckiej. Warszawa 1980 s. 90-96

  Artykuły z czasopism

  14.Adopcja – jawna czy tajna /Daniel Wiśniewski //Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 5-7
  15.Adopcja po nowelizacji /Elżbieta Holewińska-Łapińska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, s. 20-26
  16.Adopcja – sens pojęcia /Marian Kalinowski //Opieka. Terapia. Wychowanie. – 1994, nr 3, s. 25-26
  17.Adopcja w percepcji społecznej /Izabela Peczyńska //Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 40-42
  18.Adopcja zagraniczna w świetle polskiego prawa /Elżbieta Holewińska-Łapińska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 5, s. 66-71
  19.Bezdzietne małżeństwa a adopcja /Celina Łepecka-Klusek, Anna Sendecka, Michał Bokiniec //Problemy Rodziny. – 1991, nr 5, s. 32-37
  20.Biegnijmy dalej /Andrzej Olszewski //Głos Nauczycielski. – 2000, nr 16, s. 6
  21.Dylematy adopcji /Antonina Gutowska //Charaktery. – 1999, nr 8, s. 23-25
  22.Działalność Stowarzyszenia „Pro Familia” /Danuta Wiecha //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 40-41
  23.Dzika adopcja /Grażyna Ładyżyńska, Andrzej K. Ładyżyński //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 12-16
  24.Jak im pomóc? /Aleksandra Makowska //Głos Nauczycielski. – 1996, nr 1, s. 5
  25.Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych /Gabriela Gralak //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 21-23
  26.Obraz adopcji w czasopismach polskich /Andrzej Krzysztof Ładżyński //Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 47-52
  27.Organizowanie zastępczego środowiska wychowanków domów małych dzieci /Irena Jundziłł //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 5, wkł. s. 146-152
  28.Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy /Jolanta Fercz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 25-28
  29.Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy w powiecie /Barbara Passini //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 7, s. 19-22
  30.Pomoc rodzinom adopcyjnym /Jolanta Ciżmowska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 53
  31.Postawy rodzicielskie rodzin adopcyjnych /Aleksandra Maciarz, Rozalia Haniszewska //Problemy Rodziny. – 1984, nr 3, s. 33-37
  32.Postawy wychowawcze małżeństw zamierzających adoptować dziecko /Katarzyna Szymańska //Problemy Rodziny. – 1992, nr 2, s. 12-16
  33.Prawdziwa twarz Kopciuszka /Barbara Pietkiewicz //Polityka. – 2000, nr 41, s. 28-29, 31
  34.PRIDE: program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych /Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 47-52
  35.Problemy adopcji /Wiesława Piasta //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 8, s. 363-365
  36.Problemy otwartości w rodzinie adopcyjnej / Katarzyna Szymańska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1990, nr 5/6, wkł. s. 74-79
  37.Przyczyny i następstwa rozwiązywania adopcji /Iwona Wagner //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 7, wkł. s. 12-14
  38.Przyczyny sieroctwa społecznego a powodzenie adopcji /Marian Jakubowski, Halina Makulec //Problemy Rodziny. – 1984, nr 3, s. 25-32
  39.Psychologiczna problematyka adopcji /Krystyna Ziątek //Psychologia Wychowawcza. – 1974, nr 1, s. 63-75
  40.Rodziny adopcyjne a mikrostruktura społeczna /Iwona Kuźlan //Problemy Rodziny. – 1992, nr 5, s. 25-30
  41.Rodziny przysposobione w Polsce: próba analizy akt sądowych /Krystyna Ziątek //Psychologia Wychowawcza. – 1974, nr 1, s. 100-103
  42.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych z dnia 16 lutego 2001 r. //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 4, s. 57-61
  43.System opieki nad dziećmi w USA /Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 10, s. 37-38
  44.Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych /Wiesława Kotlarska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 31-32 Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Poznaniu.
  45.Tajemnica adopcji /Andrzej Ładyżyński //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, s. 27-30
  46.Targ dzieci /Jarosław Knap //Wprost. – 2000, nr 44, s. 38-39 Nielegalne adopcje i przemyt dzieci na Zachód.
  47.Tyś do świata wrotami /Ewa Owsiany //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 13-16 System adopcji osieroconych dzieci.
  48.W czym tkwi sedno? /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 4, s. 31
  49.Współczesne problemy adopcji /Zofia Waleria Stelmaszuk //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 7, wkł. s. 114-117
  50.Wybraliśmy właśnie ciebie /Ewa Szperlich, Anna Rudzińska //Charaktery. – 2001, nr 7, s. 61
  51.Z historii adopcji /Jolanta Makowska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, s. 42-44


  RODZINA ZASTĘPCZA

  Książki

  1.Andrzejewski Marek
  Prawna ochrona rodziny /Marek Andrzejewski. – Warszawa 1999. – s. 85-95
  2.Badora S.: Rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze W: System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie /pod red. S. Badory i D. Marzec. – Kraków 2002 s. 123-166
  3.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa 1999 s. 242-243
  4.Jamrożek M.: Rodzina zastępcza W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. W. Pomykały. – Warszawa 1993 s. 703-705
  5.Kelm Albin
  Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000 s. 143-155
  6.Kolankiewicz Maria: Rodziny zastępcze W: Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki /pod red. Marii Kolankiewicz. – Warszawa 1998 s. 259-291
  7.Kosmala J.: Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze W: System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie /pod red. S. Badory i D. Marzec. – Kraków 2002 s. 219-230
  8.Leksykon polityki społecznej /red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk. – Warszawa 2001 s.184

  Artykuły z czasopism

  9.Diabeł w sednie, nie w szczegółach /Jolanta Makowska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 16-19
  10.Dom dziecka jako... ośrodek rodzin zastępczych?/ Andrzej Łabędź //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 6, s. 18-19
  11.Droga małego dziecka do rodziny zastępczej /Małgorzata Burchardt //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 24-29
  12.Edukacja do zastępczego rodzicielstwa /Marian Duda, Marta Haręzga //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 15-16
  13.Fundacja „Rodzina Nadziei” /Ryszard Socha //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 27-29
  14.Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych /Elżbieta Gancarz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 4 s. 41-44
  15.Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych /Teresa Klatka, Teresa Postrzednik //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 14 Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krakowie
  16.Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych: pakiet szkoleniowy „Rodzina” /Danuta Wiecha //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 4, s. 51-54
  17.Historia polskich rodzin zastępczych /Agnieszka Siejda, Marta Bąkała //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 37-41
  18.IFCO – Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej /Wanda Klominek //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 31-34
  19.Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 8, s. 9-16
  20.Katalog umiejętności rodziców zastępczych /Andrzej Łabądź //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 24-27
  21.Kodeks etyczny rodzin zastępczych /Zofia Waleria Stelmaszuk //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 21-25
  22.Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 8-15
  23.Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce /Maria Sitko //Edukacja. – 2001, nr 4, s. 28-38
  24.Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych /Barbara Passini //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 18-21
  25.Opieka nad dzieckiem czy opieka „zastępcza”?: problemy terminologiczne czy komedia omyłek? /Zofia Waleria Stelmaszuk //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 12-21
  26.O reformie rodzin zastępczych krytycznie /Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 18-22
  27.O rodzinach zastępczych publicznie /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 29-32
  28.Ośrodek rodzin zastępczych „Szansa” /Andrzej Łabądź //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 25-27
  29.Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 6-11
  30.PRIDE: program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych /Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 47-52
  31.Pro Familia realizuje program „Prawo dziecka do rodziny” /Wanda Klominek //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 9 lub 10, s. 10-13
  32.Program grupowego przygotowania rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz, Iwona Ozygała //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 8, s. 23-27
  33.Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA /Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 2, s. 31-36
  34.Prorodzinna opieka nad dzieckiem: ważniejsze pojęcia. Z. 1-2 /Stanisław Drzażdżewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, nr 6, s. 11-18, s. 9-15
  35.Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych /Bożena Religa, Kornelia Ziętek //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 47-50
  36.Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych /Andrzej Łabądź //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 45-47
  37.Przyszłość rodzinnej opieki zastępczej w Polsce /Tomasz Polkowski //Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 4, dod. s. 15-18
  38.Rodzina kontraktowa: czy w Polsce są potrzebni „zawodowi rodzice”? /Joanna Kostyła //Wprost. – 2000, nr 17, s. 68-69
  39.Rodzina zastępcza a opieka prawna /Maria Skoczyńska-Puchała //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 8, s. 17-20
  40.Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu /Grażyna Karczewska-Wypiór //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 42-44
  41.Rodzinne formy opieki zastępczej /Zofia Waleria Stelmaszuk //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 3, s. 35-37
  42.Rodziny zastępcze /Józef Pełczyński //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 6, wkł. s. 186-190
  43.Rodziny zastępcze: alternatywa dla domów dziecka /Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 9 s. 10-13
  44.Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej /Marek Andrzejewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 11-18
  45.Rodziny zastępcze: pytania i odpowiedzi //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 7, s. 9-10
  46.Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej /Maria Pokój //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 10, s. 17-21
  47.Rodziny zastępcze w województwie lubelskim /Czesław Kępski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1985, nr 2, s. 77-82
  48.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych z dnia 26 września 2000 r. //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 4, s. 29-44
  49.Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych /Andrzej Olszewski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 4, s. 44-46
  50.Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka /Ewa Łuczak //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 15-18
  51.Rozwój rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem /Mirosław Jamrożek //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1983, nr 10, s. 459-463
  52.Stworzyć dom /Elżbieta i Jerzy Biedrzyccy //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 27-29
  53.Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych /Ewa Łuczak //Opieka. Terapia. Wychowanie. – 1994, nr 1, s. 13-18
  54.Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych /Ewa Sierankiewicz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 9-12
  55.Wychowankowie rodzin zastępczych – ich obecne i poprzednie środowisko wychowawcze /Monika Sajkowska, Ewa Łuczak //Opieka. Terapia. Wychowanie. – 1994, nr 1, s. 8-12
  56.Z historii rozwoju rodzin zastępczych w Polsce /Czesław Kępski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1987, nr 2, s. 86-96
  57.Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych /Anna Tatko //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 25-27
  58.Zastępcza opieka rodzinna /Barbara Passini //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 3-8
  59.Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji /Lidia Bogusz //Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 3, s. 20-22  Opracowała Iwona Gruszczyńska
  styczeń 2003  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 09:30

 2. #2
  konwalijkaa
  Nowicjusz
  A ja polecam bajkę dla dzieci i rodziców adopcyjnych pt. "Bajka o odnalezionym Słoneczku", którą znalazłam w jednej z internetowych księgarni. Rok wydania 2013 więc nowość i chyba nie była wymieniana w listach lektur powyżej.


+ Odpowiedz na ten temat

Podobne wątki

Tagi dla tego tematu