+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Warunki kwalifikacji ...

 1. #1
  pipi
  Administrator

  Arrow Warunki kwalifikacji ...

  Advertisement  Warunki kwalifikacji rodzin adopcyjnych i zastępczych
  --------------------------------------------------------------------------------


  Ośrodek adopcyjny jest placówką reprezentującą interesy dziecka. Ze względu na jego dobro jest ono powierzane tej lub innej rodzinie. Małżonkowie, którzy starają się o to by być rodziną adopcyjną lub zastępczą, muszą być poznani przez pracowników Ośrodka, przygotowani do podjęcia nowej roli społecznej oraz zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka.


  Wymogi formalne dotyczące rodzin adopcyjnych kwalifikowanych w Katolickim Ośrodku Adopcyjo-Opiekuńczym w Warszawie:


  1. dojrzałość decyzji o przysposobieniu dziecka u obojga małżonków;
  2. niekaralność;
  3. małżeństwo sakramentalne trwające nie mniej niż 5 lat;
  4. warunki materialne i mieszkaniowe umożliwiające wychowywanie dziecka;
  5. różnica wieku miedzy starszym z małżonków a adoptowanym dzieckiem nie większa niż 40 lat;
  6. dobre zdrowie fizyczne i psychiczne kandydatów;
  7. uczestnictwo obojga małżonków w toku kwalifikacyjnym.

  W indywidualnych przypadkach rozpatrujemy kandydatury samotnych kobiet.
  Wymagania stawiane kandydatom do tworzenia rodziny zastępczej i pogotowia rodzinnego są zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1999 r z późniejszymi zmianami wraz z Rozporządzeniem oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym m.in.:

  1. kandydaci dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
  2. mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  3. nie są lub nie byli pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona;
  4. kandydaci muszą mieć skierowanie na szkolenie wystawione przez PCPR powiatu, w którym mieszkają.

  źródło

  Kto może adoptować  Teoretycznie adoptować może każdy, kto chciałby ofiarować miłość dziecku opuszczonemu. W praktyce jednak kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić cały szereg warunków formalnych, a także wymogów natury etycznej. Skomplikowana procedura adopcyjna ma na celu uchronienie dziecka przed trafieniem w niewłaściwe ręce oraz zapewnienie mu najodpowiedniejszej dla niego rodziny adopcyjnej. O tym, czy osoba, starająca się o dziecko, może je zaadoptować, decyduje sąd rodzinny na podstawie opinii wydanej przez ośrodek adopcyjny. Adoptować mogą pary małżeńskie, ale także osoby samotne. Polskie prawo nie dopuszcza zaś możliwości adopcji dla par pozostających w nieformalnych.

  Najczęściej o przysposobienie starają się bezdzietne małżeństwa po wieloletnim bezskutecznym oczekiwaniu potomka. Przyszli rodzice muszą zapewnić dziecku godziwe warunki materialne, możliwość leczenia i kształcenia się. Wprawdzie status materialny rodziców nie przesądza o decyzji sądu, jest jednak ważnym elementem procesu adopcji. Podobnie wiek kandydatów: relacje wiekowe pomiędzy rodzicami i dzieckiem powinny być podobne jak w rodzinach biologicznych, co oznacza w praktyce, że różnica wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicami nie powinna przekraczać 40 lat.

  Kandydaci zgłaszają się do ośrodka adopcyjnego, gdzie przeprowadzane są z nimi rozmowy, testy i psychologiczne. Spotkania te mają na celu stwierdzenie, czy między małżonkami panują dobre, zdrowe relacje, czy będą w stanie zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz zaspokoić jego potrzeby emocjonalne. Adopcja nie może być próbą leczenia kryzysów małżeńskich dla par, które sadzą, iż bezdzietność jest jedyną przyczyną ich konfliktów. Dopóki relacje w małżeństwie nie będą prawidłowe, ośrodek nie wyda pozytywnej opinii dla sądu.

  Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:


  sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka
  odpowiednie dla przyjęcia dziecka warunki materialne
  stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i żywych więzach emocjonalnych
  wartościowe motywy adopcji
  jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji
  wiek młody lub średni
  dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
  brak uzależnienia od nałogów
  Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego mogą się pojawiać pewne odstępstwa od wymienionych warunków. Każdy ośrodek adopcyjny w kraju ma własne tradycje, doświadczenia oraz metody pracy z rodzicami, dlatego też w każdym z nich proces adopcji może przebiegać nieco inaczej.


  źródło  Ostatnio edytowane przez pipi ; 05-27-2010 o 11:26

+ Odpowiedz na ten temat

Podobne wątki

 1. 07-21-2007, 16:49

Tagi dla tego tematu