+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

...Inteligencja...

 1. #1
  indygo.m
  Olimp

  Arrow ...Inteligencja...

  Advertisement  Rozwój inteligencji.


  Inteligencja, wg Piageta, stanowi formę zachowania się przystosowawczego, rodzaj aktywności, która rozwija się stopniowo na podstawie innych, prostszych form czynności sensorycznych i motorycznych. Dziecko rozumie świat jedynie działając w nim, co każe widzieć inteligencję jako proces niż jako stateczny magazyn informacji. Inteligencja odzwierciedla zarówno organizację, gdy wiedza jest integrowana w struktury poznawcze, jak i adaptacje, gdy dziecko przystosowuje się aby sprostać wyzwaniom otoczenia. Adaptacja składa się z dwóch uzupełniających się procesów:
  § Asymilacji (włączanie nowych danych w to co już wiemy)

  § Akomodacji (zachodzi gdy nowa informacja jest zbyt złożona w stosunku do istniejących struktur, struktury poznawcze zmieniają się pod wpływem nowych doświadczeń)

  W miarę jak te procesy prowadzą do zmian rozwojowych, dzieci przechodzą przez 4 zróżnicowane okresy funkcjonowania poznawczego. Pierwszą fazę rozwoju inteligencji stanowi okres inteligencji sensoryczno-motorycznej trwający do około dwóch lat. Obejmuje on sześć stadiów, przy czym granice wiekowe są orientacyjne, ważna jest kolejność następowania stadiów, którą uważa się za stałą dla wszystkich dzieci.  1. Ćwiczenie odruchów (0-1 miesiąc)  Repertuar adaptacyjny noworodków jest ograniczony do kilku prostych odruchów pochodzenia biologicznego [obecnie większość tego co nazywamy odruchami zostałoby określone jako złożone zachowania zorganizowane w sposób wrodzony, np. ssanie], które stanowią zaczątek całego dalszego rozwoju. Rozwój zachodzi gdy te zachowania są stosowane wobec coraz większej liczby obiektów i zdarzeń (asymilacja) oraz gdy zaczynają się zmieniać w odpowiedzi na nowe doświadczenia (podlegać akomodacji). Gdy zachowania te zaczynają być modyfikowane przez doświadczenie dziecko wchodzi w drugi stadium.  2. Rozwijanie schematów (1-4 miesiąc)  Schematy sensoryczno-motoryczne stanowią struktury poznawcze niemowlęcia. Chodzi tu o wyćwiczone i możliwe do uogólnienia wzorce aktywności dzięki którym dziecko działa i nadaje znaczenie światu np.schemat ssania – dziecko posiada zorganizowany wzorzec ssania, który daje się zastosować do bardzo wielu bodźców: pierś matki, grzechotka, palce, kocyk.

  Schematy podlegają rozwojowi. Po pierwsze stają się stopniowo coraz precyzyjniejsze (np.chwytanie), po drugie pierwotnie niezależne schematy mogą być łączone tak by tworzyć większe jednostki (np. koordynacja słuchu i wzroku) ważne jest to, że schematy angażujące różne zmysły (wzrok, słuch, dotyk) zaczynają być wiązane ze sobą. [współczesne badania sugerują, że zalążki tego rodzaju koordynacji są obecne wcześniej niż sądził Piaget]  3. Odkrywanie procedur (4-8 miesiąc)  Dziecko zaczyna wyraźnie okazywać zainteresowanie światem zewnętrznym. Schematy kierowane są na zewnątrz ciała dziecka. Gdy dziecko manipuluje zabawką czyni to z powodu rzeczywistego zainteresowania badaniem tego przedmiotu. Stopniowo odkrywa różne procedury pozwalające mu na odtwarzanie interesujących zdarzeń np. wielokrotne uderzanie zawieszonej nad łóżeczkiem grzechotki po wcześniejszym przypadkowych odkryciu, że można ja wprawić w ruch rączka – zaczyna rozwijać się bardzo ważny rodzaj wiedzy – co można zrobić by osiągnąć określone skutki. Dziecko nie jest jednak w stanie wyobrazić sobie wcześniej jak mogłoby wywołać interesujące go skutki. Jest to swoisty rodzaj rozumienia przyczynowości- rozumienie jej po fakcie.  4. Intencjonalne zachowanie (8-12 miesiąc)  Niemowlę w trzecim stadium potrafi odtwarzać interesujące go skutki pod warunkiem, że trafi na nie przypadkowo. W tym stadium to ograniczenie znika. Dziecko zaczyna wykazywać pierwsze intencjonalne zachowania. Najpierw dostrzega jakiś interesujący cel, a potem zastanawia się jak go osiągnąć. Wg Piageta intencjonalne zachowanie zakłada umiejętność oddzielenia środków od celów. Np. reakcja na przeszkody: dziecko sięga po zabawkę, napotyka na przeszkodę między swoją ręką a zabawką, odsuwa przeszkodę i sięga po zabawkę. Ten rodzaj rozwiązywania problemów wymaga oddzielenia środków od celów. Jest to wg Piageta pierwszy rzeczywiście inteligentny wzorzec zachowania.  5. Nowość i eksploracja (12-18 miesiąc)  Dziecko zaczyna odkrywać zupełnie nowe działania poprzez aktywne działanie metodą prób i błędów. Np. odkrywa, że patyczek może być użyty do popychania, przyciągania lub innego oddziaływania na oddalony przedmiot. Te zachowania mogą być uznane za pierwsze przejawy umiejętności posługiwania się przedmiotami. W tym wieku dziecko potrafi też eksperymentować dla samej przyjemności eksperymentowania, dzięki czemu zdobywa wiedzę o świecie.  6. Reprezentacje umysłowe (18-24 miesiąc)  Poprzez pięć pierwszych stadiów adaptacja dziecka do świata przebiega poprzez jawne zachowanie. Postęp w szóstym stadium polega na tym, że po raz pierwszy dziecko staje się zdolne do tworzenia reprezentacji symbolicznej (wykorzystywania symboli do obrazowania i oddziaływania w umyśle na świat). Dziecko staje się zdolne do myślenia o czymś i działania wobec świata w sposób wewnętrzny. Umysłowe rozwiązywanie problemów zaczyna zastępować metodę prób i błędów. Pojawienie się funkcji symbolicznej jest decydujące w przejściu od okresu sensoryczno-motorycznego do następnych etapów rozwoju poznawczego.  Ostatnio edytowane przez AngelEyes ; 03-24-2010 o 11:32

+ Odpowiedz na ten temat

Tagi dla tego tematu