Podaję za
Linki widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników Zarejestruj się

Wpływ nadwagi na wyniki IVF może być zależny od wieku oraz masy ciała.

opublikowano: 2007-02-05
Wpływ nadwagi na wyniki zapłodnienia in vitro może być zależny od wieku.

"Młode pacjentki w szczególności powinny zrzucić wagę w celu polepszenia ich szans związanych z pozytywnymi wynikami zapłodnienia in vitro. Dla kobiet powyżej 35 roku życia utrata wagi nie powinna powodować opóźnienia początku leczenia płodności z powodu obniżania się z wiekiem ilości komórek jajowych"- twierdzi dr Sneed (Fertility Centers of Illinois).

W swoim badaniu dr Sneed wykrył, iż BMI nie wydaje się znacząco wpływać na ogólne wyniki - nie stwierdzono znaczącej różnicy w ilości ciąż klinicznych pomiędzy pacjentkami z prawidłową masą ciała (38.6%), pacjentkami z nadwagą (36.8%) i otyłymi (35.1%). Jednakże po dopasowaniu wyników pod względem wieku, nadwaga i otyłość wykazały negatywny wpływ na wyniki płodności w grupie kobiet młodych wraz z słabnącym wpływem w grupie kobiet starszych.

W grupie kobiet mających 20 lat współczynnik ciąż klinicznych przypadających na jeden cykl wynosił 80% w przypadku kobiet z prawidłową masą ciała natomiast wartości te spadały o około 25% w grupie kobiet z nadwagą oraz uległy obniżeniu nawet o 50% u pacjentek otyłych. Niewiele odbiegający trend był obserwowany w grupie kobiet 25-letnich, natomiast w grupie 30-latek wpływ otyłości był dużo mniej znaczący, ale nadal obecny.

W przypadku pacjentek 30-letnich, kobiety z prawidłowym BMI wykazywały kliniczny współczynnik ciąż wynoszący nawet 55%, obniżający się do 40% w grupie pacjentek z nadwagą i o 30% dla pacjentek z otyłością. W grupie wiekowej kobiet 35-letnich nie wykryto wpływu BMI na wyniki IVF.

"Myślę, iż otrzymane wyniki mogą przyczynić się do zmian zaleceń dotyczących utraty wagi i związanych z IVF"- twierdzi dr Sneed- "w wielu ośrodkach zaleca się zrzucenie wagi wszystkim pacjentkom przygotowującym się do terapii IVF w celu podwyższenia współczynnika skuteczności. Jednakże w przypadku pacjentek powyżej 35 roku życia jakiekolwiek opóźnienie w leczeniu dotyczące zrzucenia wagi może przyczynić się do straty bardzo cennego czasu, ponieważ w tej grupie wiekowej wpływ wieku na wyniki terapii jest znacznie większy w porównaniu z wpływem masy ciała."

autor tekstu: KATE JOHNSON
autor opracowania: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.
źródło tekstu: Ob gyn news, 2007, Volume 41, Issue 23
więcej informacji: niepłodność