HISTEROSKOPIA

*
Podczas histeroskopii histeroskop wprowadza się przez pochwę do szyjki macicy, a następnie do jamy macicy w celu dokładnego zbadania błony śluzowej wyścielającej jamę macicy. Nie wykonuje się żadnego nacięcia.
*
Po histeroskopii stan zdrowia pacjentek szybko wraca do normy. Po laparoskopii kobiety mogą skarżyć się na ból podobny do miesiączkowego lub uczucie wzdęcia nawet przez tydzień po zabiegu.
*
Mało inwazyjne zabiegi chirurgiczne wykonuje się za pomocą laparoskopii i histeroskopii. Zastosowanie obu zabiegów powoduje zmniejszenie bólu pooperacyjnego, skrócenie czasu pobytu w szpitalu i zmniejszenie rozmiarów rany pooperacyjnej powłok brzusznych, a co się z tym wiąże, efekt kosmetyczny jest lepszy niż po tradycyjnym zabiegu chirurgicznym.

WG: http://www.jestemchory.pl/chapter.via?id=260


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie to polega na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego (wziernika) nazywanego histeroskopem, który wprowadzony jest przez pochwę do szyjki macicy, a następnie do jamy macicy.
Przy pomocy dodatkowych instrumentów wprowadzonych przez histeroskop do jamy macicy można pobierać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonywać niektóre zabiegi lecznicze.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Histeroskopia umożliwia ocenę zmian patologicznych endometrium i ustalenie zakresu tych zmian. Badanie można połączyć z jednoczesnym wykonaniem zabiegu terapeutycznego - np. z usunięciem zrostów wewnątrzmacicznych lub polipów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
# Krwawienia o nieustalonej etiologii (przyczynie).
# Ocena stanu endometrium.
# Niemożność zajścia w ciążę lub jej donoszenia.
# Wady macicy.
# Podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych.
# Oglądanie ścian kanału szyjki (cerwikoskopia).
# Podejrzenie przerwania ciągłości ściany macicy.
# Pobieranie wycinków celowanych.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza w warunkach szpitalnych

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Badania poprzedzające są dobierane indywidualnie w zależności od wskazań do histeroskopii. Patrz dodatkowo "Badania poprzedzające znieczulenie" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Patrz "Sposób przygotowania do znieczulenia" w rozdziale "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

Badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym

OPIS BADANIA
Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym.
Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Po odkażeniu pola zabiegowego badający wprowadza do kanału szyjki histeroskop, wypełnia płynem lub gazem (CO2) jamę macicy i ogląda śluzówkę. Jeśli istnieje taka potrzeba, badający przy pomocy specjalnych szczypiec wprowadzonych przez histeroskop może też pobrać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego. Patrz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.


CZAS
Badanie trwa zwykle do kilkunastu minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem
# Informacje wynikają ze specyfiki wywiadu ginekologicznego.
# Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).


JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Pacjentka powinna pozostać pod obserwacją lekarską tak długo, jak tego wymaga zakres wykonanego badania. Lekarz może zlecić przyjmowanie przez kilka dni antybiotyku celem zapobiegania wystąpieniu infekcji. Patrz dodatkowo "Jak należy zachowywać się po znieczuleniu?" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Patrz "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

Jeśli istnieje taka potrzeba, badanie może być powtarzane.

<<< Powrót Opracowano na podstawie:
dr n. med. Wiesław Tyliński
Histeroskopia
"Encyklopedia Badań Medycznych"
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996
WG: http://www.zdrowie.med.pl/uk_rozrodc...ia/skopia.html (link dzięki Kaśce0404)Histeroskopia

* ocena endoskopowa wnętrza macicy
* rozpoznawanie chorób rozrostowych
* leczenie bezpłodności ( http://www.histeroskopia.info/ )


i jeszcze kilka linków:


http://www.osteomed.krakow.pl/histeroskopia.php

http://www.medicon.pl/60.html

http://wysylkowa.pl/ks752855.html